Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslar arası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri :

1. Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri

2. İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar

3. Kredi sözleşmelerinden doğan davalar

4. Leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalar

 

Danışmanlık Hizmetleri:

1. Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek

2. Bankalar Birliği ve B.D.K. ve TMSF den ve mevzuattan kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü

3. Denizcilik ve yatçılık finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

4. İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların denetlenmesi

5. İpotek ve teminatlı işlemlerin düzenlenmesi

6. Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi

7. Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

8. Para transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi

9. Proje finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

10. Sermaye piyasası uygulamalarının denetlenmesi ve düzenlenmesi

11. Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

12. Uluslararası ticaret finansmanı denetimi ve düzenlenmesi

13. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi